Reklamacje

Jeżeli otrzymany przez Państwa towar z jakiś względów okazał się wadliwy proszę nas o tym niezwłocznie poinformować.

  • Szczegółowe dane odnośnie reklamacji warto opisać w formularzu reklamacyjnym dostępnym pod linkiem http://sklep.vr24.pl/docs/form_reklamacji.pdf
  • Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres, adres e mail, nr zamówienia, datę zakupu oraz oczywiści opis wady.
  • Reklamację proszę przesłać na adres e mail eyedoctorsklep@gmali.com lub listownie EyE Doctor, ul. Wapiennik 18 a , 30-198 Kraków
  • Następnie należy przesłać reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu. Jeżeli reklamacja dotyczy soczewek proszę przesłać je w blistrze lub pojemniczku z płynem, aby nie uległy wysuszeniu.
  • Rozpoznajemy reklamację przesłaną w prawidłowej postaci w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, chyba że okaże się konieczne odesłanie towaru do producenta. Wówczas czas rozpatrywania reklamacji to 30 dni.
  • Jeżeli reklamacja zostanie uznana otrzymają Państwo tyle soczewek ile było wysłanych do reklamacji. Szczegóły w regulaminie dostępnym pod linkiem regulamin