Polityka prywatności

Polityka prywatności Elżbieta Rędzina Firma Handlowa.

  1. Administrator danych osobowych

Od 25 maja 2018 na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W związku z tym zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności, aby wyjaśnić, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe. W nowych dokumentach zawarliśmy też informacje, jak możesz korzystać ze swoich praw do zgromadzonych przez nas danych.

Wszystkie użyte poniżej określenia, pisane wielką literą mają takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie sklepu internetowego: https://www.eyedoctor.pl.

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Elżbieta Rędzina Firma Handlowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Wapiennik 18A, 3o-198 Kraków, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (www.firma.gov.pl), REGON: 351619377, NIP: 6771709219.

  1. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych.

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i nie będą one przesyłane do „państw trzecich”, tj. państw spoza tego obszaru. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane są przechowywane i nie są nigdzie przekazywane. Oznacza to, że nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych. W wybranych przypadkach Twoje dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym jedynie w ramach realizacji usług, które zostały przez nas zdefiniowane, i w zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz niżej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy zawartej umowy sprzedaży. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do właściwej realizacji świadczonej dla Ciebie usługi. W niektórych przypadkach, na przykład, aby lepiej dopasować działanie usług do Twoich potrzeb, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych. Oczywiście jest ono dobrowolne, a wszystkie wyrażone zgody możesz zawsze odwołać.

Uaktualnienia zasad naszej Polityki prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie w zakładce Polityka prywatności. Będziemy tam informować o każdej zmianie Polityki prywatności, na przykład, dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych lub zakresie Twoich praw.

III. Twoje prawa w kontekście RODO

Jakie prawa przysługują Ci w świetle przepisów RODO?

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na adres eyedoctorsklep@gmail.com, a my przekażemy Ci te informacje w wiadomości e-mail.

Prawo do przenoszenia danych

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych

Masz prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych. W celu skorzystania z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych, powinieneś przesłać do Sprzedawcy stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska, bądź firmy, bądź skorzystać z panelu klienta na Koncie Klienta.

Prawo do usunięcia danych

W każdej chwili masz prawo usunąć przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe, z wyjątkiem następujących sytuacji:

– masz niezakończone postępowanie z pracownikami naszego Sklepu;

– masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;

– masz wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności;

– jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałeś z naszych usług w niewłaściwy sposób;

Ponadto, jeśli dokonałeś jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora. Wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na adres: eyedoctorsklep@gmail.com

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

– jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;

– jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;

– jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;

– jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, tj. Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Zależy nam na bezpieczeństwie i właściwej ochronie Twoich danych osobowych. Dlatego wyodrębniliśmy wyspecjalizowany zespół, który odpowiada na pytania dotyczące powyższej kwestii. Aby się z nim skontaktować, wyślij e-mail na adres: eyedoctorsklep@gmail.com

  1. Zakupy w sklepie internetowym

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Używamy Twoich danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online w Sklepie, w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy Towarów lub w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących powyższych zagadnień. Twoje dane osobowe są nam także potrzebne do zarządzania Twoimi płatnościami oraz przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych, dotyczących zamówionych przez Ciebie Towarów. Dzięki danym osobowym możemy Cię zidentyfikować i zweryfikować, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupów online; potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi; a także sprawdzić Twoją historię płatności i wiarygodności kredytowej, aby zaproponować Ci różne formy płatności.

Zakres w jakim występujemy w roli przetwarzającego na Państwa zlecenie obejmuje przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie

  • prowadzenia i utrzymania Książki Adresowej Klienta,
  • prowadzenia i utrzymania Listy Adresów Nadawcy,
  • pobrania danych transakcyjnych z portali aukcyjnych Allegro, Ceneo, Nokaut.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

– dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;

– informacje na temat płatności i historię płatności;

– informacje na temat zamówień.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają Twój adres; agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień; magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia; firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności; banki w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia zdolności ratalnej (w przypadku zakupu na raty); oraz firmy windykacyjne.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Tak długo, jak długo będziesz naszym aktywnym klientem.

  1. Informacje handlowe i marketingowe (newsletter)

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci informacji handlowych i ofert marketingowych: pocztą e-mail, w SMS-ach, telefonicznie, komunikatami PUSH oraz tradycyjną pocztą.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

– Twój adres e-mail.

Jeśli masz konto w naszym Sklepie, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem, m.in.:

– dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres i numer telefonu;

– informacje na temat płatności i historię płatności;

– informacje na temat zamówień.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej. Umożliwiają one agencjom marketingowym, z którymi mamy podpisane odrębne umowy powierzenia przetwarzania danych, realizację naszych celów związanych z obsługą Twojej osoby oraz w zakresie wskazanym przez nas.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie informacji handlowych. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów – będą one do Ciebie przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych. Gdy to zrobisz, niezwłocznie zaprzestaniemy wysyłki wszelkich ofert w ramach informacji handlowych przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingowych. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na adres: eyedoctorsklep@gmail.com

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.